Viết blog.

Tôi nghĩ về một trang blog riêng cho bản thân từ lâu. Xuất thân là dân văn, đôi lúc tôi cảm thấy khá tự hào vì mình cũng có chút võ vẽ để mang dọa thằng khác chơi. Nhưng cũng lâu rồi, từ khi lên Đại học, việc ngồi viết văn với những cảm xúc … Continue reading Viết blog.

Advertisements